Nedvang | Ons werk | Pixiedust Afvalcommunicatie

NEDVANG

GLAS IN ’T BAKKIE.

Nederland is toonaangevend op het gebied van glasrecycling.

Glas is ook 100% recyclebaar. Toch verdween er nog (te) veel glas in het restafval. Daarmee kwamen de doelstellingen onder druk te staan. Dat moest en kon anders! Nedvang (NEDerland Van Afval Naar Grondstof) heeft samen met Pixiedust onderzoek gedaan naar de verschillende doelgroepen en hun gedrag m.b.t. het scheiden van glasafval. Aan de hand van het onderzoek zijn de barrières voor glasscheiding in kaart gebracht en acties geformuleerd om de barrières weg te nemen, zodat er meer glas in de glasbak terecht zou komen.

Strategie & inzicht

Samen met Nedvang hebben we op nationaal en regionaal niveau een geïntegreerde publiekscampagne ontwikkeld om nog meer glas in te zamelen! Belangrijk was om een toegankelijke campagne te maken die de geselecteerde doelgroepen aansprak. Er is gekozen voor een impactvolle aanpak met pakkende, positieve en kleurrijke communicatie. De kleur geel stond centraal en de doelstelling was klip en klaar: meer glas in de glasbak.

Er is een paraplucampagne ontwikkeld die de gewenste (nieuwe) situatie aangeeft en een call to action bevat. Waarbij tevens het gemeenschappelijke belang centraal staat.

Concept

Het concept werd ‘Glas in ’t bakkie – 100% recyclebaar, 100% in de glasbak.’ Een gelaagde campagne voor verschillende doelgroepen via diverse kanalen. Waarbij aan de doelgroepen werd uitgelegd welk glas in de glasbak moet en welk glas niet. Maar vooral ook waarom glas in de glasbak moet. Zodat de doelgroep de urgentie voelde om het daadwerkelijk te doen.

Resultaat

Uit onderzoek van Motivaction (zelfrapportage) bleek dat mensen die deels glas scheiden van 90% naar 93% is gegroeid. Mensen die alles scheiden is van 21% naar 26% gegroeid. Mensen die weten dat de deksel bij het glasafval kan, groeide van 65% naar 83%. Circa 19% tot 39% van de mensen heeft iets van de campagne vernomen (Motivaction, 2015).

Wil je net als Nedvang een activerende en impactvolle campagne met een in het oog springende beeldtaal? Kijk dan bij onze pakketten naar de mogelijkheden.

MEER OVER PAKKETTEN
Nedvang_The Stardusters

MEER CASES UIT DE BRANCHE

© THE STARDUSTERS 2024