Spaarnelanden | Ons werk | Pixiedust Afvalcommunicatie

SPAARNELANDEN

WIJ HAARLEMMERS SCHEIDEN ONS AFVAL!

Hoe laat je Haarlemmers (nog) beter hun afval scheiden?

Dat was de opdracht waar we in 2018 mee startten in de gemeente Haarlem. Er was een campagne nodig waarmee we de verschillende doelgroepen in Haarlem bewuster maakten over het belang van afval scheiden in hun gemeente en ze aan te zetten tot het beter scheiden. Beter scheiden betekent een afname van de algemene restafval stroom.

Strategie en inzicht

We kozen voor een eigenzinnige campagne waarbij we inspeelden op de trots van de Haarlemmer om zelf mee te werken aan het verduurzamen van zijn eigen leefomgeving. Want uit onderzoek bleek dat ‘de Haarlemmer’ niet zo veel op heeft met een belerende vinger en autoriteit. De essentie van het inzicht voor de campagne werd gebaseerd op eigenzinnigheid, solidariteit en trots: ‘Wij Haarlemmers.’

Concept

Het creatieve concept werd een onderscheidend logo als communicatiedrager voor de lange termijn met een slogan ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’. In de communicatiemix werd er ingezet op een combinatie van activatie en communicatie, om de betrokkenheid te vergroten en het gewenste inzamelingsgedrag te realiseren. Er kwam een ambassadeurscampagne met bekende Haarlemmers ter bewustwording: we ontwikkelden een opvallende tas met branding om afval weg te brengen, die huis aan huis werd bezorgd.

Zo liep al snel iedereen in Haarlem rond met deze tas. Daarnaast werd er opgeroepen om een advertentie uit de regiokrant voor het raam te plakken, waarmee je als huishouden aangaf dat jij meedeed aan afvalscheiding. Mensen die de advertentie voor het raam hadden gehangen, maakten kans om een coole Haarlem fiets te winnen. Naarmate de campagne vorderde, werden er steeds meer getargete acties ingezet via online kanalen waarmee ook bijvoorbeeld jongeren werden betrokken. De inzet van video’s was om met tips & trics de barrières weg te nemen voor afvalscheiding en kijkers aan te moedigen mee te doen aan afvalscheiding in Haarlem.

Resultaat

Haarlemmers vinden afval scheiden in 2019 iets belangrijker dan twee jaar terug. Het milieu is hierbij nog steeds de belangrijkste reden om afval te scheiden. Ze vinden dat de mogelijkheden om afval gescheiden aan te bieden zijn verbeterd en zijn meer actief bezig met afval scheiden.

Haarlemmers zijn vaker afval gaan scheiden van het restafval: vooral plastic, gft en oud papier. De kennis over plastic afval, wat er in deze bak mag, is verbeterd. Veel meer bewoners zijn ervan op de hoogte dat lege blikjes en drinkpakken hier ook in mogen. Daarnaast weten relatief veel Haarlemmers dat hard plastic er juist niet in mag.

Wil je net als Spaarnelanden een activerende en impactvolle campagne met een in het oog springende beeldtaal? Kijk dan bij onze pakketten naar de mogelijkheden.

MEER OVER PAKKETTEN

MEER CASES UIT DE BRANCHE

© THE STARDUSTERS 2024